Tiskové zprávy
1.2.2008 - Projekt „Veřejný příslib“ spuštěn!

Společnost F E D S s.r.o. v průběhu druhé poloviny ledna 2008 spustila unikátní projekt zaměřený na podporu klientských a poradenských vztahů. Veřejný příslib, včetně interaktivního formuláře pro online odeslání, je nyní dostupný na webové prezentaci společnosti. Ing. Michal Bauer, výkonný ředitel F E D S s.r.o., k projektu poznamenává: „Jedná se o další významný prvek v našem integrovaném motivačním systému, který významným způsobem honoruje aktivitu jednotlivců i celých týmů. Souvisejícím efektem, který Veřejný příslib přináší, je stmelení jednotlivých organizačních jednotek na úrovni našich regionálních zastoupení. Musím dále konstatovat, že tímto krokem naše aktivity zdaleka nekončí, naopak: pokládáme motivaci našich konzultantů za jednu z nejvýznamnějších oblastí vůbec a proto budou další inovace našeho motivačního systému brzy následovat.“

Závěrem dodejme, že platnost Veřejného příslibu není v současné době nijak omezena a plné znění dokumentu, včetně zmíněného dotazníku, jehož vyplnění je otázkou několika minut, lze nalézt zde.


 
2.1.2008 - Napsali o nás

FEDS využívá plné spektrum produktového portfolia. Přesto při relativně rovnoměrném rozložení dominují produkty moderního charakteru, jako jsou investice, hypotéky a investiční životní pojištění.

FEDS se kromě schopnosti přijít s individuálním řešením dlouhodobě věnuje i osvětové činnosti. Snaží se klienty naučit, aby oni sami byli nejlepšími správci svých peněz a byli spíše dlouhodobými partnery. Takový vztah je založen na vzájemné důvěře a umožňuje kdykoli zareagovat na jakoukoli změnu, ať již nastane u klienta nebo na finančních trzích.

Časopis Fondshop 13/2007


 
28.12.2007 - P.F. 2008

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, přátelé!


S blížícím se koncem kalendářního roku 2007 vám chceme popřát zejména neutuchající pevné zdraví, dostatek osobní pohody a k tomu i trochu pracovních úspěchů nejen v závěru tohoto roku, ale zejména po celý rok příští.

Vězte, že i v roce 2008 budeme naplňovat obsah firemního kréda DŮVĚRA ZAVAZUJE. Chceme-li existenci firmy spojit s bližší i vzdálenou budoucností, jste to právě vy, kteří nám toto umožníte svou spokojeností a důvěrou, kterou v nás vložíte. My učiníme maximum pro to, abychom si ji vždy zasloužili.

Vážení přátelé, přijměte naše díky za spolupráci v tomto roce a těšíme na vás v roce příštím!

S pozdravem

pracovníci společnosti F E D S s.r.o.


 
29.5.2007 - Reklamační řád F E D S s.r.o.

V rámci zvýšení kvality služeb byl v naší společnosti s platností od 1.5.2007 implementován Reklamační řád F E D S s.r.o. Tento řád představuje závazný postup pracovníků, ale i klientů naší společnosti při vyřizování jejich reklamací.

Plné znění Reklamačního kodexu je ke stažení zde a je rovněž k dispozici ve všech pobočkách naší společnosti.


Michal Bauer v.r.
ředitel společnosti


 

Optimalizováno pro IE 6+, Firefox 1.5, Opera 8(c) FEDS s.r.o. všechna práva vyhrazena - Created by EsolutionsCompany.net