Profil

Vznik:
Společnost F E D S s.r.o. vznikla v roce 1999 zápisem do Obchodního rejstříku ze dne 22. prosince téhož roku a je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82003. Společnosti bylo přiděleno IČ: 25 41 19 69
Obchodní rejstřík

Mise společnosti:

F  Fortiter in re, suaviter in modo (Tvrdě za cílem, mírně ve způsobech)

"Uspokojen potřeby klienta je pro nás definicí cíle. Při jeho dosahování realizujeme jednotlivé úkoly, za jejichž splněním jdeme erudovaně a rozhodně, tedy profesionálně, avšak s vědomím kategorického mravního imperativu, kdy osoba druhého je nám vždy cílem, nikoli pouze prostředkem k jeho dosažení".
Ctíme lidskou individualitu a chováme se Funkčně.

E  Ecce homo! (Ejhle, člověk!)

"Vždy se chováme tak, abychom na konci svého počínání nemuseli s údivem zjistit, že se nám z naší práce pro klienta nějak někam vytratil člověk, tedy klient sám. Nejsme technokraty, ale vždy uspokojujeme reálné potřeby reálných lidí."
Ctíme lidskou individualitu a chováme se Efektivně.

D  De iure (Podle práva alias dle zákona)

"Každý jeden z našich úkonů ve prospěch klienta se řídí literou zákona. Naprostá součinnost se zákony této země je umocňována důsledně praktikovaným Etickým kodexem společnosti. K nejdůležitějším vlastnostem finanční instituce patří diskrétnost."
Ctíme lidskou individualitu a chováme se Diskrétně.

S  Semel pro semper (Jednou provždy)

"Navázání úspěšné spolupráce s klientem je vždy podmíněno usilovnou snahou o jeho důvěru a nastolením zásad rovného partnerství. Chyby a zejména zrada se v partnerství neodpouští. Víme, že důvěra zavazuje."
Ctíme lidskou individualitu a chováme se Seriózně.


Naším základním pravidlem pro chování vůči klientům i partnerům je býti vždy
FEDS.

Děkujeme vám za návštěvu prezentace společnosti F E D S s.r.o. a věříme, že se v budoucnosti s námi spojíte s žádostí o pomoc při řešení vašich finančních potřeb. Naši finanční konzultanti jsou připraveni vám kvalifikovaně pomoci. Těšíme se na spolupráci.

Optimalizováno pro IE 6+, Firefox 1.5, Opera 8(c) FEDS s.r.o. všechna práva vyhrazena - Created by EsolutionsCompany.net