Management

Cílem společnosti FEDS je nabízet klientům důvěru a partnerství pro dlouhodobou spolupráci. Na podporu dosahování tohoto cíle se zaměřuje zkušený firemní management. Ten se dělí na:


Top Management:

Ing. Michal Bauer - Výkonný ředitel, Ředitel Sekce Back Office
(
m.bauer@feds.cz, tel.: +420 221 628 507-8)
 • Zodpovědnost za:

  1. rozvoj společnosti po ekonomické stránce
  2. rozvoj produktů
  3. rozvoj majetkových a kapitálových účastí
  4. nové dodavatelsko odběratelské vztahy
  5. nové investice
  6. koordinace procesů pro udržitelný rozvoj společnosti
  7. dodržování a sledování zákonů
  8. shromaždování a vyhodnocování výkazů
  9. souhrnný reporting
pí Marcela Maršálková - Asistentka vedení společnosti
(
m.marsalkova@feds.cz, tel.: +420 221 628 507-8, GSM: 603 511 941)
 • Zodpovědnost za:

  1. shromažďování podkladů pro porady vedení
  2. příprava podkladů pro porady vedení
  3. kontrola věcné a formální správnosti dokladů včetně smluv
  4. evidence obchodních případů
  5. jednání s klienty a podávání informací ohledně procesních záležitostí
  6. správa a vedení sekretariátu

Middle Management:

Vedoucí odboru
 • Zodpovědnost za:

  1. realizace operativních úkolů dle zadání od Ředitele Sekce
  2. řízení chodu odboru po stránce:
   • ekonomické
   • personální
  3. podílení se na tvorbě koncepčních dokumentů
  4. sdílení informací v rámci odboru a směrem k podřízeným jednotkám
Regionální manažer
 • Zodpovědnost za:

  1. rozvoj regionu po obchodní stránce
  2. personální otázky regionu
  3. rozvoj personálu po odborné stránce
  4. řízení finančních nákladů
  5. výkaznictví a reporting
  6. koordinace procesů pro udržitelný rozvoj regionu
  7. rozvoj a řízení provozoven v regionu
  8. kontakt a sdílení informací s ostatními regiony a centrálou
  9. komunikace s vedoucími obchodních skupin

Base Management:

Vedoucí obchodní skupiny
 • Zodpovědnost za:

  1. komunikace s finančními konzultanty
  2. plánování činností jednotlivých finančních konzultantů ve skupině
  3. konzultace jednotlivým finančním konzultantům
  4. výborná znalost produktů - konzultace pro pracovníky
  5. průběžný kontakt s produktovými manažery
  6. implementace nových projektů do skupiny
  7. motivace a stimulace finančních konzultantů

Společnost velmi dbá nejen na kvantitativní, ale zejména na kvalitativní rozvoj svých pracovníků. Proto investuje významné finanční prostředky do oblasti odborného i osobnostního rozvoje svých pracovníků, a to na bázi principu celoživotního vzdělávání. Naši finanční experti se přidržují, žel nedávnou historií zprofanovaného, hesla: "Vždy připraven". Nesporná profesionalita patří k základním konkurenčním výhodám našich pracovníků.


Optimalizováno pro IE 6+, Firefox 1.5, Opera 8(c) FEDS s.r.o. všechna práva vyhrazena - Created by EsolutionsCompany.net