Kariéra

Firma se na základě rozhodnutí vedení společnosti, a to ve vazbě na dosahované ekonomické výsledky v minulém období, rozhodla rozšířit svou distribuční síť do všech regionů (Krajů) České republiky. V souladu s tímto rozhodnutím je bezpodmínečně nutné všechny vytipované regiony pokrýt personálně. Proto vypisujeme výběrová řízení na obsazení zejména obchodních pozic:

Společnost vsází na kvalitu svých pracovníků a jejich odborný i kariérní růst, což se promítá i do výrazných pravomocí (vyváženě s odpovědností) jednotlivých vedoucích pracovníků (regionálních manažerů, vedoucích obchodních skupin). Centrálně jsou řízeny zejména strategické záležitosti. Běžná takticko - operativní činnost je delegována do výkonných organizačních jednotek (Regionů).

Společnost FEDS si klade za cíl, aby její pracovníci dosahovali měsíční odměny odpovídající průměrné měsíční mzdě v sousedním Německu, tedy dvojnásobek průměrné mzdy tuzemského bankovního sektoru. A můžeme konstatovat, že mnohým výkonným pracovníkům se naplňování této firemní vize úspěšně daří. I vy můžete mít tuto možnost.

Naši aktuální personální poptávku můžete sledovat jak na naší internetové stránce, tak na personálním serveru: www.sprace.cz

Bližší informace vám rádi poskytneme na feds@feds.cz nebo na telefonním čísle: +420 221 628 507-8.


Optimalizováno pro IE 6+, Firefox 1.5, Opera 8(c) FEDS s.r.o. všechna práva vyhrazena - Created by EsolutionsCompany.net