Etický kodex

  • Naši společnost řídí klienti - jsme klientsky orientovaná společnost, jejíž hlavní prioritou je uspokojování požadavků klienta.
  • Klienti jsou zdrojem inspirace - pro naši činnost je důležité sledovat každou klientovu připomínku k produktům či samotnému chování firmy. Je nutné je důkladně analyzovat a odpovídajícím způsobem reagovat.
  • Klienti jsou členy našich pracovních týmů - pracujeme především na základě požadavků klienta, které řešíme v úzké spolupráci s ním. Klient je nejcennějším odborným oponentem naší činnosti.
  • Klienti neodcházejí s nepořízenou - nemůžeme-li poskytnout cílové řešení, nabízíme náhradu, informaci, termín, převzetí vzkazu apod. Každý požadavek klienta uvážlivě analyzujeme a podáváme odpověď.
  • Naše společnost má specifickou organizační strukturu - pracovníci si v každém okamžiku musí uvědomovat své organizační začlenění jak do pevné hierarchické struktury, tak do pružné maticové (projektové) struktury a přizpůsobit tomuto modelu řízení veškeré své chování. Současně to znamená, že pracovník je tím, kdo musí ze své iniciativy koordinovat své aktivity se všemi vedoucími na dané úrovni, pokud jich je více než jeden.
  • Naše společnost buduje a používá systém kvality - všichni se řídíme směrnicemi a postupy firemního systému kvality, který se snažíme stále vylepšovat. Dodržování vysokých standardů kvality je naším krédem.
  • Jsme učící se společnost - učíme se jednak individuálně jako jednotlivci, a to nové poznatky a dovednosti, společnost jako celek nové technologie a trendy a všichni z našich chyb.
  • Vnitřní problémy řešíme uvnitř - existují-li ve společnosti problémy, je lepší o nich včas diskutovat a řešit je. Klienty s našimi problémy neobtěžujeme, nabízíme konečná a vnitřně nerozporná řešení.
  • Zachováváme důvěrnost informací - veškeré firemní informace patří mezi nejcennější aktiva firmy a podle toho s nimi zacházíme. Patří sem zejména data obchodní, finanční, projektová i personální.
  • Dodržujeme smlouvy - hovoříme-li o dodržování smluv, máme na mysli nejen písemná smluvní ujednání s klienty a spolupracovníky, ale i jakýkoliv ústní příslib či dohodu "stvrzenou podáním ruky".

Optimalizováno pro IE 6+, Firefox 1.5, Opera 8(c) FEDS s.r.o. všechna práva vyhrazena - Created by EsolutionsCompany.net